کارستان نفس با ماهیت استارتاپ استودیو و با هدف توسعه کسب و کارهای فرهنگی و هنری مبتنی بر نیازهای نوآورانه و فناورانه‌ی احصا شده در مرکز نوآوری امید، شکل گرفت.
رویکرد نفس استفاده از روش نوآوری باز، اتکا به نیروی انسانی خلاق، جوان و توجه ویژه به خلق کسب و کارهای مورد نیاز در عرصه فرهنگ و هنر می‌باشد.