حمایت امید از تیم، ایده و محصولات نوآورانه با موضوع کودک و نوجوان

مرکز نوآوری امید از تیم، ایده و محصولات نوآورانه با موضوه کودک و نوجوان به صورت اعتباری و امکانات زیرساختی حمایت می کند. به گزارش مرکز ارتباطات امید، با توجه به اهمیت زیست بوم صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان، مرکز نوآوری امید از افراد صاحب ایده، تیم و یا محصولات مرتبط به صورت اعتباری و یا در اختیار گذاشتن زیرساخت های اداری، فضای کار، استودیو و هرگونه امکانات که به توسعه محصول منجر شود، حمایت می کند. به عبارتی مأموریت امید، پیش برد هدف توسعه زیست بوم صنایع خلاق در منظومه انقلاب اسلامی با رویکرد فراتهران (فعالیت در عرصه ملی) می باشد. امید با اولویت موضوعی صنایع مرتبط با حوزه کودک و نوجوان از جمله نوشت افزار، کتاب، سرگرمی، بازی های ویدئویی، پویانمایی، انواع بازی ها و بازی رومیزی از صاحبان طرح، ایده و محصول حمایت می‌نماید. البته این مسئله دلیل بر چشم پوشی از سایر موضوعات در صنایع خلاق نیست و امید در اولویت بعدی سایر حوزه های صنایع خلاق را به شرط مستعد بودن، حمایت خواهد کرد. صاحبان ایده، کسب و کارهای خرد و نوپا و هسته‌های فرهنگی و هنری با ظرفیت تجاری‌سازی به عنوان گستره مأموریتی امید در نظر گرفته شده است. حمایت از هسته‌ها، گروه‌های فرهنگی و کسب و کارهای خرد در قالب مشارکت در پروژه و ارائه خدمات متناسب با ظرفیت های مرکز نوآوری امید، ارائه خدمات زیر ساختی و تجهیزاتی به تیم‌ها و هسته‌ها، تلاش برای شناسایی کسب و کارهای نیازمند منابع، توجه به ظرفیت‌ها، خلاءها و کاستی‌های زنجیره ارزش در حوزه‌های مختلف صنایع خلاق و فرهنگی، پیاده سازی الگوهای موفق حمایتی در فراتهران و جهت دهی به ظرفیت های زیست بوم صنایع خلاق برای حل مسائل و رفع نیازهای احصاء شده از راهبردهای امید برای به ثمر نشستن ایده، طرح و محصولات در حوزه های مذکور است.

ادامه مطلب

در حاشیه هجدهمین دورهمی فعالان کودک و نوجوان

در حاشیه هجدهمین دورهمی فعالان کودک و نوجوان نهالستان امید با تیم‌ها و صاحبین محصول کودک و نوجوان به گفت و گو نشست اعضای نهالستان امید در هجدهمین دورهمی فعالان کودک و نوجوان حضور یافته و با صاحبان تیم، ایده، محصول و فعالان حوزه کودک و نوجوان به گفت وگو نشستند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی امید، اعضای نهالستان امید که مسئولیت شناسایی صاحبان تیم، ایده و محصول در حوزه کودک و نوجوان را بر عهده دارند، با حضور در هجدهمین دورهمی فعالان کودک و نوجوان با فعالان این عرصه به گفت وگو نشستند. در این رویداد، ایمان آهنگر مدیر بخش نهالستان تهران، با معرفی ظرفیت ها و خدمات مرکز نوآوری امید، رسالت این مرکز را حمایت از تیم ها و محصولاتی خواند که با موضوع کودک و نوجوان وارد این حوزه شده اند و یا دارای ایده های جدیدی هستند که منطبق بر فرهنگ بومی بوده و می تواند در تربیت نسل های آتی نقش بسزا داشته باشد. لازم به ذکر است این دورهمی هدف تعامل، شبکه سازی، هم افزایی و با رویکرد تعامل با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با موضوع بررسی ظرفیت‌های قابل تعامل میان فعالان حوزه کودک و نوجوان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با شعار ایده‌های نوین فرهنگی برای کانون پرورش فکری با حضور بیش از 400 نفر از فعالان حوزه کودک و نوجوان از سراسر کشور برگزار شد.

ادامه مطلب