درباره امید

مرکز نوآوری فرهنگی امید فعالیت خود را به عنوان اولین شتابدهنده فرهنگی‌-رسانه‌ای دارای مجوز رسمی مرکز شتابدهی نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال ۱۳۹۵ آغاز نمود. در حال حاضر اصلی ترین ماموریت مرکز نوآوری امید تاسیس، تقویت و توسعه زیرساخت های فیزیکی و مالی مورد نیاز عرصه صنایع خلاق، نوآور و فرهنگی در مراکز استان‌های کشور با هدف تمرکززدایی امکانات و فراهم‌آوری بستر رشد استعدادها در گسترده انقلاب اسلامی است.

image

تیم ما

تیم مرکز نوآوری فرهنگی امید

این می تواند آغاز یک همکاری ارزشمند فرهنگی باشد

از شما حمایت میکنیم!