نهالستان امید با ایجاد بستر با ثبات، کامل و مجهز، به رشد و توسعه فعالان صنایع خلق و فرهنگی و مجموعه‌های فرهنگ‌بنیان در منظومه انقلاب اسلامی می‌پردازد. نهالستان با برخورداری از فضای فیزیکی مناسب، تجهیزات مورد نیاز و شبکه مربیان، امکان بلوغ، رشد محصولات فعالان زیست بوم را فراهم می‌کند. این بخش در زیست بوم صنایع خلاق و فرهنگی، نیازها، خلأها و کاستی‌ها را شناسایی کرده و حمایت از طرح یا محصول فعالان این زیست بوم را در دستور کار قرار می‌دهد.