در حاشیه هجدهمین دورهمی فعالان کودک و نوجوان نهالستان امید با تیم‌ها و صاحبین محصول کودک و نوجوان به گفت و گو نشست اعضای نهالستان امید در هجدهمین دورهمی فعالان کودک و نوجوان حضور یافته و با صاحبان تیم، ایده، محصول و فعالان حوزه کودک و نوجوان به گفت وگو نشستند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی امید، اعضای نهالستان امید که مسئولیت شناسایی صاحبان تیم، ایده و محصول در حوزه کودک و نوجوان را بر عهده دارند، با حضور در هجدهمین دورهمی فعالان کودک و نوجوان با فعالان این عرصه به گفت وگو نشستند. در این رویداد، ایمان آهنگر مدیر بخش نهالستان تهران، با معرفی ظرفیت ها و خدمات مرکز نوآوری امید، رسالت این مرکز را حمایت از تیم ها و محصولاتی خواند که با موضوع کودک و نوجوان وارد این حوزه شده اند و یا دارای ایده های جدیدی هستند که منطبق بر فرهنگ بومی بوده و می تواند در تربیت نسل های آتی نقش بسزا داشته باشد. لازم به ذکر است این دورهمی هدف تعامل، شبکه سازی، هم افزایی و با رویکرد تعامل با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با موضوع بررسی ظرفیت‌های قابل تعامل میان فعالان حوزه کودک و نوجوان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با شعار ایده‌های نوین فرهنگی برای کانون پرورش فکری با حضور بیش از 400 نفر از فعالان حوزه کودک و نوجوان از سراسر کشور برگزار شد.