محمد رحمتی مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در  اینوتکس حضور یافته و  از غرفه مرکز نوآوری امید بازدید کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات امید، محمد رحمتی مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد رحمتی مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در  اینوتکس حضور یافته و  از غرفه مرکز نوآوری امید بازدید کرد.. وی درخصوص اهمیت صنایع خلاق در عرصه فرهنگ و هنر گفت: یکی از ویژگی های بارز اکوسیستم نوآوری شناسایی مشکلات و ارائه راهکار و پیشنهاد برای رفع نیازهای مختلف در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه است.

فرصتی که برای تیم ها و مجموعه های استارتاپی فراهم می‌شود، می‌تواند مسیر پیشرفت را سرعت ببخشد. گروه صنایع خلاق سپهر و مرکز نوآوری امید با توجه به ظرفیت های بالایی که دارند می توانند اثرگذاری مضاعفی در حوزه صنایع خلاق داشته باشند. بخش هایی مانند آزمایشگاه نوآوری و شتابدهنده یکی از فرصت های طلایی برای صاحبان ایده است. امیدواریم این مجموعه بزرگ بتواند اتفاقات بزرگی را رقم بزند.