درباره ما

http://www.innomid.ir

مرکز نوآوری فرهنگی امید (شرکت سفیرنوآوران امید) بستری حمایتی برای گروه‌های فرهنگی فعال در زمینه تولید محصولات چندرسانه‌ای است. مرکز امید به دنبال حمایت از گروه‌های نوپای فرهنگی-رسانه‌ای دارای ایده‌های نوآورانه و ناظر به مسائل کشور است. ما با برگزاری برنامه شتابدهی یک ساله که در طول آن از طریق تامین فضا و زیرساخت لازم، آموزش‌های حرفه‌ای و کسب‌وکار، مربی‌گری، سرمایه اولیه و فضای کاری خلاق، گروه‌ها را در تولید محصولات چندرسانه‌ای و رسیدن به مرحله تاسیس یک مؤسسه مستقل و جذب سرمایه‌گذار برای ادامه فعالیت خود همراهی می‌کنیم.

http://www.innomid.ir
سید رضا کاظمی

مدیر عامل

سید رضا کاظمی

hasani

قائم مقام

امین حسنی

الفت

معاون توانمندسازی

نیما الفت

KHAKI5

مدیر روابط عمومی

علی خاکی

yousefi1

مدیر داخلی و رویدادها

محمد جواد یوسفی

zare

مدیر تحقیق و توسعه

علیرضا زارع

chavoshi1

مسئول دفتر مدیریت

سید امیر حسین چاوشی

shahbazi

کارشناس روابط عمومی

محمد امین شهبازی