info@innomid.ir 021-63462000

درباره امید

درباره امید

مرکز نوآوری و فناوری امید

مرکز نوآوری فرهنگی امید، بـا مأموریت شتابدهی به  کسب‌وکارهای نوپای فرهنگ‌بنیان، در بستر تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه، در زمینه تولید محصولات و ارائه خدماتِ مؤثرِ چندرسانه‌ای تشکیل شده است. فعالیت محوری این مرکز، شناسایی، توانمندسازی، تربیت، شبکه‌سازی و سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌های مستعدِ جوان، در قالب گروه‌های نوپای خلاق و تلاش برای توسعه و تبدیل آنها به مؤسساتی مستقل، پایدار و مولد محتوا است. مرکز دانش‌بنیان امید به عنوان اولین شتابدهنده فرهنگی - رسانه‌ایِ دارای مجوز رسمیِ مرکز شتابدهی نوآوریِ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فعالیت خود را از سال 1395 با برگزاری رویدادهای ترویجی و دوره‌های شتابدهی آغاز نمود. این مرکز، در کوششی روزافزون،  به دنبال ایجاد افقی روشن برای زیست‌بوم صنایع خلاق و فرهنگ‌بنیانِ ایران است. در این مسیر ناهموار، همراهی و همکاری یکایک گروه‌های فعال دارای ایده، خبرگان و مربیان دلسوز، نهادهای سرمایه‌گذار و سایر مجموعه‌ها و سازمان‌ها، مایه اقبال و افتخار است...

 

 

 

اعضای هیئت مدیره

یاسر جلالییاسر جلالی رئیس هیئت مدیره 
سیدرضا کاظمیسیدرضا کاظمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
محمد توکلیمحمد توکلی نایب رئیس هیئت مدیره 
سید محمد امین آقامیریسید محمدامین آقامیری عضو هیئت مدیره 
امین حسنیامین حسنی عضو هیئت مدیره و مشاور مدیرعامل 

 

 

 

اعضای ستاد

نیما الفتنیما الفت معاون توانمندسازی 
محمد جواد یوسفیمحمدجواد یوسفی معاون پشتیبانی 
علیرضا زارععلیرضا زارع معاون ارتقاء سازمانی 
سید امیرحسین چاوشیسید امیرحسین چاوشی مسئول دفتر مدیرعامل 
امین شهبازیامین شهبازی کارشناس خدمات چندرسانه‌ای 
سجاد زوارسجاد زوار مدیر روابط عمومی و رویدادها
مجید قبادی مجید قبادی کارشناس محتوایی
محمدامیر فلاحی محمدامیر فلاحی کارشناس معاونت توانمندسازی
ناصر عالمی ناصر عالمی مدیر واحد تجهیزات و سرویس‌های چندرسانه‌ای

 

 

 

حامیان امید

پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس

 

مشاهده

سفیر فیلم

سفیر فیلم

 

مرکز شتابدهی نوآوری

مرکز شتابدهی نوآوری

 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز

مشاهده