مرکز نوآوری فرهنگی امید، بستری حمایتی برای رشد گروه‌های فرهنگی فعال در زمینه تولید محصولات چندرسانه‌ای و ارائه خدمات مرتبط با آن است. ما در امید از طریق برگزاری دوره‌های شتابدهی یک ساله به دنبال حمایت از گروه‌های نوپای فرهنگی-رسانه‌ای و دارای ایده‌های نوآورانه ناظر به مسائل کشور هستیم. هدف نهایی ما کمک به تبدیل این گروه‌ها به مؤسساتی مستقل، پایدار و موفق در فرآیند تولید محصول خواهد بود.

registration
ثبت‌نام
education
شناسایی و آموزش
pre
پیش شتابدهی
inFest
جشنواره داخلی
after
شتابدهی
finalFest
جشنواره پایانی
work
مشاوره کسب و کار
space
فضای کار و زیرساخت
coach
مربی‌گری و ارزیابی
promot
تبلیغات و توزیع
support
حمایت و سرمایه اولیه
edu
آموزش و مشاوره
talebzade

تهیه کننده و مستند ساز

نادر طالب زاده

abolhasani

تهیه کننده انیمیشن
“دیرین دیرین”

محمد ابوالحسنی

ghafori

مدیر شبکه مستند سیما

سیّد سلیم غفوری

razavi

تهیه‌کننده سینما

سیّد محمود رضوی

حامیان امید

همکاران امید